Proje geliştirme, tasarım, tesis kurdurma ve işletimi süreçlerindeki olası çevresel etkilere öncelik
vererek, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek tesisler ve sistemler kurdurmak,
Erişilebilir, temiz, güvenilir, yüksek kaliteli ve ekonomik enerji kaynaklarını belirleyerek

kullanıma almak,

Çevre ile ilgili mevzuat ve diğer gerekliliklere uymak,

Çevre bilincini ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam kültürünü geliştirmek için çalışanlarına

eğitimler düzenlemek ve yöre halkının katılımına açık toplantılar yapmak,
Değişen çevre koşullarını dikkate alarak çevresel etkileri analiz etmek; çevre kirliliği
oluşturmamak için gerekli tedbirleri almak; gelişmiş teknolojilerin ve mühendislik
uygulamalarının ışığında sürekli iyileştirme anlayışına dayalı bir çevre yönetim sistemi

uygulamak,

Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek,

Etkin bir Atık Yönetim Programı uygulayarak;
Faaliyetleri sırasında atık oluşmasını önlemek
Oluşan atık miktarını azaltmak,

Mümkün olduğunda atık olabilecek ürünleri tekrar kullanmak
Geri dönüşüm fırsatlarını değerlendirmek

Geri dönüşümü sağlanamayacak atıkların oluşması durumunda çevreye zarar vermeden

bertaraf etmek veya edilmesini sağlamak,

“Hiçbir yatırım projesi gelecek nesillerimizden değerli değildir!” ilkesi ile çalışmaktır.

Genel Müdür